Company Symbol Change
 • Company

  Symbol

  Change

  Jiangmen Kanhoo sz300340 -8.215%
  SVG Optronics sz300331 -7.916%
  Lecron Energy Saving Materials

  sz300343

  -7.127%
  Guangzhou Baiyunshan sz000522 -5.015%
  Zhejiang IDC

  sz002468

  -4.961%