Total Retail Sale of Consumer Goods by Location of Retailers

 

 

 

 

(100 million yuan)

Year

Region

Total Retail

 

 

Under County Level

Sales of

City

County

Consumer Goods

 

 

 

 

 

 

 

1952

276.8

                   

                    

                  

1957

474.2

                   

                    

                  

1962

604.0

                   

                    

                  

1965

670.3

                   

                    

                  

1970

858.0

                   

                    

                  

1975

1271.1

                   

                    

                  

1978

1558.6

                   

                    

                  

1980

2140.0

733.6

399.4

1007.0

1985

4305.0

1874.5

737.2

1693.3

1986

4950.0

2018.0

902.0

2030.0

1987

5820.0

2427.0

1030.0

2363.0

1988

7440.0

3260.8

1264.3

2914.9

1989

8101.4

3666.8

1329.5

3105.1

1990

8300.1

3888.6

1337.4

3074.1

1991

9415.6

4529.8

1491.2

3394.6

1992

10993.7

5470.3

1689.8

3833.6

1993

12462.1

7224.9

2039.5

3197.7

1994

16264.7

9661.2

2407.2

4196.3

1995

20620.0

12376.7

2919.6

5323.7

1996

24774.1

14951.2

3280.0

6542.9

1997

27298.9

16650.4

3500.1

7148.4

1998

29152.5

17825.2

3681.9

7645.4

1999

31134.7

19091.6

3892.5

8150.6

2000

34152.6

21110.3

4217.2

8825.1

 

 

 

 

 

  Beijing      

1313.3

1035.2

86.5

191.6

  Tianjin      

657.3

499.2

52.1

106.0

  Hebei        

1458.8

675.2

279.8

503.8

  Shanxi       

587.1

344.5

121.2

121.4

  Inner Mongolia

437.4

261.3

104.5

71.6

  Liaoning     

1696.1

1401.5

92.3

202.3

  Jilin        

734.0

559.2

77.0

97.8

  Heilongjiang 

1016.2

725.8

150.5

139.9

  Shanghai     

1590.4

1279.6

74.8

236.0

  Jiangsu      

2394.1

1455.0

171.8

767.3

  Zhejiang     

2075.8

1132.0

201.2

742.6

  Anhui        

979.1

460.8

218.7

299.6

  Fujian       

1246.3

705.8

161.3

379.2

  Jiangxi      

650.5

302.4

150.4

197.7

  Shandong     

2310.1

1418.3

221.8

670.0

  Henan        

1616.0

789.2

347.7

479.1

  Hubei        

1617.1

1019.6

150.9

446.6

  Hunan         

1229.2

625.8

235.1

368.3

  Guangdong    

3656.0

2396.2

200.2

1059.6

  Guangxi      

791.3

381.4

157.9

252.0

  Hainan       

157.7

104.3

13.9

39.5

  Chongqing    

596.3

331.6

82.0

182.7

  Sichuan      

1382.6

654.0

239.2

489.4

  Guizhou      

313.8

176.8

62.8

74.2

  Yunnan       

539.0

283.4

129.7

125.9

  Tibet        

 

 

 

 

  Shaanxi      

557.0

363.4

96.0

97.6

  Gansu        

331.6

212.0

53.2

66.4

  Qinghai      

75.2

45.7

18.3

11.2

  Ningxia      

82.7

53.6

15.3

13.8

  Xinjiang     

347.4

214.0

61.5

71.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Figures before 1993 referred to retail sales of commodities. Same in following tables.

 

b) The sum of provincial figures do not add up to the national total, as the national total was adjusted.  Same in following tables.