Guest Contributions No.8 Shaolin Spirit

Sheng Yang Beijing

20cm×18cm×64cm