Tools: Save | Print | E-mail |
Fujian SBS Xunxing
Adjust font size:

Fujian set up its basketball club in 1999. After four years of effort, Fujian SBS Xunxing advanced to the CBA in 2003.

Fujian Xunxing Roster

NUM PLAYER HT (m) WT (kg) DOB POS
4 Zheng Xiaosheng 1.85 80 1979.06 G
5 Liu Tie 1.93 96 1971.08 F
6 Li Meng 206 115 1982.03 C
7 Guo Mingzhen 2.00 95 1981.01 F
8 Lin Chenyao 1.95  96 1982.08 F
9 Zhang Zhan 2.02 95 1985.10. F
10 Yu Jianing 1.93 82 1985.02 F
11 Zhu Shilong 1.91 80 1976.12 F
12 Yan Guoxiang 2.02 100 1978.10 F
13 Gong Songlin 1.95 90 1981.7 F
14 Wang Xiaodong 1.90 80 1985.01 G
15 Zhu Feng 1.85 85 1976.01 G
16 Zhu Qixin 1.95 85 1985.09 F
17 Xu Nan 2.02 100 1982.02 F
18 Liu Hao 2.04 110 1981.05 C
19 Sun Ming 1.98 90 1977.07 F
20 Hendrick Brian 2.06 1970 F

Head Coach: Xiao Guangbi

(China.org.cn January 26, 2005)

Tools: Save | Print | E-mail |

Comment
Username   Password   Anonymous
 
China Archives
Related >>
Most Viewed >>
- White paper on energy
- Endangered monkeys grow in number
- Yangtze River's Three Gorges 2 mln years in the making
- The authorities sets sights on polluted soil
- China, US benefit from clean energy

Product Directory
China Search
Country Search
Hot Buys