Home> World
Kyrgyz interim gov't issues order to abolish Bakiyev's immunity
April-13-2010
Kyrgyz interim gov't issued order to abolish Bakiyev's presidential immunity.