Members of CPC Central Commission for Discipline Inspection
中央纪律检查委员会委员

0 Comment(s)Print E-mail China.org.cn, March 10, 2013
Adjust font size:

The following is a list of the 130 members of the Central Commission for Discipline Inspection of the Communist Party of China (CPC) (listed in the order of the number of strokes in their surnames):

 

Yu Chunsheng
于春生 

Ma Yongxia (f. Hui)
马勇霞(女,回族)   

Wang Wei
王伟  

Wang Wei
王炜 

Wang Changhe
王长河 

Wang Dongfeng
王东峰 

Wang Liying (f.)  
王立英(女)    

Wang Zhongtian  
王仲田 

Wang Huaqing 
王华庆 

Wang Huisheng  
王会生 

Wang Qishan
王岐山
 

Wang Huaichen
王怀臣 

Wang Zhongmin 
王忠民 

Wang Hemin  
王和民 

Wang Yilin 
王宜林  

Wang Xiaolong
王晓龙   

Wang Jiasheng  
王家胜 

Wang Binyi 
王宾宜 

Wang Sentai  
王森泰 

Wang Ruisheng  
王瑞生 

Dainzhub Ongboin (Tibetan) 
丹珠昂奔(藏族) 

Yin Jinhua  
尹晋华 

Shi Shenglong (Manchu) 
石生龙(满族) 

Ye Qingchun 
叶青纯

Shen Weichen 
申维辰  

Fu Jianhua  
付建华 

Feng Huimin (f.) 
冯惠敏(女) 

Ning Gaoning 
宁高宁 

Hong Qiang (f.)  
弘强(女) 

Qu Qingshan 
曲青山 

Qu Shuhui (f.)  
曲淑辉(女) 

Lyu Jiancheng 
吕建成  

Ren Zemin 
任泽民 

Doje Radain (Tibetan)  
多杰热旦(藏族)  

Liu Bin  
刘滨

Liu Changyin 
刘长银  

Liu Shengjie  
刘生杰 

Liu Xiangsong  
刘向松 

Liu Jinguo 
刘金国 

Liu Jianhua (f.) 
刘建华(女)  

Liu Xiaobin  
刘晓滨 

Liu Cigui 
刘赐贵 

Jiang Bixin  
江必新 

An Limin (f.)  
安立敏(女) 

Su Bo 
苏波 

Du Jincai  
杜金才 

Du Jinfu
杜金富 

Li Ning 
李宁  

Li Gang  
李刚 

Li Xi  
李熙 

Li Wusi 
李五四 

Li Shulei  
李书磊 

Li Yufu  
李玉赋 

Li Zhaoqian 
李兆前 

Li Faquan  
李法泉 

Li Jianbo  
李建波 

Li Shishi 
李适时 

Li Qiufang (f.)  
李秋芳(女) 

Li Jiaxiang  
李家祥 

Yang Lishun 
杨立顺 

Yang Zhijin  
杨志今 

Yang Mingsheng  
杨明生

Yang Xiaodu 
杨晓渡 

Xiao Yaqing  
肖亚庆 

Wu Gang  
吴刚 

Wu Yuliang 
吴玉良 

Wu Jieming
吴杰明  

Cen Xu  
岑旭  

Qiu Xueqiang 
邱学强 

He Ping  
何平 

Yu Xinrong  
余欣荣 

Xin Weiguang 
辛维光 

Wang Min  
汪民 

Song Mingchang 
宋明昌 

Song Airong (f.) 
宋爱荣(女) 

Song Xuantao
宋璇涛   

Zhang Li 
张力 

Zhang Jun 
张军 

Zhang Yong  
张勇  

Zhang Lijun  
张立军 

Zhang Jinan 
张纪南 

Zhang Changping
张昌平 

Zhang Xiaolan (f.) 
张晓兰(女) 

Zhang Xiaogang 
张晓刚    

Chen Lun  
陈伦 

Chen Dawei  
陈大卫 

Chen Wenqing 
陈文清 

Chen Xunqiu
陈训秋 

Chen Jianmin
陈建民  

Chen Xuguo 
陈绪国

Chen Xinquan  
陈新权 

Miao Hua 
苗华 

Jin Shubo 
金书波 

Zhou Ying (f.)  
周英(女)  

Zhou Zemin
周泽民 

Zhou Fuqi 
周福启 

Zheng Guoguang 
郑国光   

Zhao Hongzhu
赵洪祝
  

Hu Yumin (f.) 
胡玉敏(女) 

Hu Wenming  
胡问鸣 

Hou Kai  
侯凯 

Hou Chang'an 
侯长安 

Hou Hehua  
侯贺华

Yu Guilin
俞贵麟 

Yao Zengke 
姚增科 

Yuan Yanpeng  
袁彦鹏 

Geng Wenqing 
耿文清  

Geng Liaoyuan 
耿燎原 

Chai Shaoliang  
柴绍良 

Xu Jingye  
徐敬业 

Guo Yongping 
郭永平 

Guo Xiangyuan
郭向远   

Huang Xianyao  
黄先耀 

Huang Jianguo (Hunan) 
黄建国(湖南) 

Huang Jianguo (PLA)  
黄建国(军队)

Huang Jiansheng  
黄建盛 

Huang Shuxian 
黄树贤 

Huang Xiaowei (f.)  
黄晓薇(女) 

Huang Dianzhong 
黄殿中 

Cao Peixi 
曹培玺 

Cui Shaopeng  
崔少鹏 

Liang Bin  
梁滨 

Dong Li 
董力 

Han Henglin  
韩亨林 

Xie Hangsheng  
谢杭生 

Xie Guoming 
谢国明 

Qiang Weidong  
强卫东 

Zang Xianfu  
臧献甫

Xiong Weiping
熊维平  

Li Xiaohong 
黎晓宏

 

 

 

(Last update: March 2013)

Print E-mail Bookmark and Share

Go to Forum >>0 Comment(s)

No comments.

Add your comments...

  • User Name Required
  • Your Comment
  • Enter the words you see:    
    Racist, abusive and off-topic comments may be removed by the moderator.
Send your storiesGet more from China.org.cnMobileRSSNewsletter