Alternate Members of the 17th CPC Central Committee

The following is the list of 167 alternate members of the 17th CPC Central Committee elected at the 17th CPC National Congress on October 21, 2007 (listed in the descending order of ballots):

Wang Xinxian

Yan Rongzhu

Wang Xuejun

Wang Jianping

Liu Shiquan

Du Yuxin

Fu Yuelan (f., Li)

Ma Biao (Zhuang)

Wang Guangya

Danko (Tibetan)

Zhu Xiaodan

Quan Zhezhu (Korean)

Li Yumei (f.)

Zhang Lianzhen (f.)

Lin Zuoming

Luo Zhengfu (Yi)

Luo Zhijun

Zheng Lizhong

Zhao Xiangeng

Yuan Rongxiang

Huang Jianguo

Shen Weichen

Ren Yaping

Liu Hui (f., Hui)

Liu Zhenqi

Sun Jianguo

Li Xi

Li Maifu

Yang Gang

Yang Song

Yu Yuanhui (Yao)

Yu Xinrong

Zhang Chengyin

Zhang Guoqing

Zhang Yijiong

Chen Cungen

Chen Min'er

Nur Bekri (Uygur)

Lin Jun

Luo Huining

Huang Kangsheng (Buyi)

Wei Fenghe

Yu Gesheng

Wang Weiguang

Ai Husheng

Zhu Fazhong

Liu Xuepu (Tujia)

Liu Zhenlai (Hui)

Sun Jinlong

Su Shiliang

Li Changyin

Yue Fuhong

Jin Zhenji (Korean)

Qin Yinhe

Xu Yitian

Xue Yanzhong

Wang Xiankui

Bayanqolu (Mongolian)

Ye Dongsong

Shi Lianxi ( f.)

Liu Xiaokai (Miao)

Wu Dingfu

Zhang Geng

Zhang Jiyao

Chen Baosheng

Miao Wei

Lin Mingyue (f.)

Zhao Aiming (f.)

Hu Zejun(f.)

Hu Zhenmin

Xian Hui (f., Hui)

Yuan Jiajun

Xi Zhongchao

Xu Lejiang

Xu Fenlin

Huang Xingguo

Chen Yiqin (f. Bai)

Wang Yupu

Wang Guosheng (Jiangsu)

You Quan

Li Jincheng

Xiao Gang

Xiao Yaqing

He Lifeng

Zhang Shibo

Zhang Xiaogang

Jin Zhuanglong

Hu Xiaolian (f.)

Bai Chunli (Manchu)

Dorji ( Tibetan)

Liu Wei

Liu Weiping

Liu Yuejun

Jiang Zelin

Li Ke (Zhuang)

Li Andong

Leng Rong

Chen Run'er

Lu Xinshe

Xie Heping

Wang Rulin

Shi Dahua

Ye Xiaowen

Ji Lin

Su Shulin

Li Kang (f., Zhuang)

Li Chongxi

Yang Liwei

Yang Huanning

Zhang Xuan (f.)

Chen Zhenggao

Wu Jihai (Miao)

Xiang Junbo

Shu Xiaoqin (f.)

Zhan Wenlong

Pan Yunhe

Dao Linyin ( f., Dai)

Wang Rong

Tang Tao

Li Jiheng

Song Airong (f.)

Zhang Jie

Chen Zuoning (f.)

Zhu Yanfeng

Luo Lin

Tie Ning (f.)

Chu Yimin

Cai Yingting

Xing Yuanmin

Li Hongzhong

Chen Chuanping

Mei Kebao

Cao Qing

Jiao Huancheng

Lei Chunmei (f., She)

Zhai Huqu

Ding Yiping

Min Weifang

Guo Shuqing

Wang Xia (f.)

Chen Yuan

Chen Deming

Jiang Jianqing

Guo Shengkun

Dong Wancai

Cai Zhenhua

Wang Mingfang

Shen Suli (f.)

Zhang Daili (f.)

Chen Quanguo

Ulagan

(f., Mongolian)

Fu Zhifang

Xia Baolong

Wang Anshun

Wu Xianguo

Zhang Ruimin

Zhao Yong

Li Zhanshu

Che Jun

Jiang Jiemin

Wang Xiaochu

Liu Yupu

Wang Sanyun

Yin Yicui (f.)

Lou Jiwei

Liu Zhenya

Jia Ting'an

 

 

Archives: Alternate Members of the 16th CPC Central Committee

(China.org.cn October 21, 2007)


Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000