Home
News
Current Congressional Highlights
About the CPC
CPC FAQs
CPC Graphic Profile
Previous Congress
Meetings
15th Central Cmte.
Election
Cadre Selection and
Appointment
Provincial Leaders
Speeches and
Documents
Major Achievements
Photos Charting
China's Progress
Profiles of Party
Members
Women Delegates
Photographic Journal
Weather

More About China
China in Brief
China Through a Lens
China's Political System
China's Judicial System
Ethnic Groups
China Statistics
China: Facts & Figures
Govt. White Papers
NPC & CPPCC 2002
Taiwan
Tibet
Religions in China
China's Human Rights

Links to National
Media Sites
china.org.cn
Xinhua News Agency
People's Daily
China Daily
CRI
CCTV

Links to Provincial
Media Sites
Dragon News Net
E-north (Tianjin)
Eastday.com
Southcn.com


About the CPC

The 16th Central Committee of the Communist Party of China

General Secretary of the Communist Party of China: Hu Jintao

Political Bureau of the Central Committee of the CPC

Members of the Standing Committee of the Political Bureau


Members of the Political Bureau:
Wang Lequan Wang Zhaoguo Hui Liangyu (Hui) Liu Qi
Liu Yunshan Li Changchun Wu Yi (female) Wu Bangguo
Wu Guanzheng Zhang Lichang Zhang Dejiang Chen Liangyu
Luo Gan Zhou Yongkang Hu Jintao Yu Zhengsheng
He Guoqiang Jia Qinglin Guo Boxiong Huang Ju
Cao Gangchuan Zeng Qinghong Zeng Peiyan Wen Jiabao

Alternate Member of the Political Bureau:
Wang Gang

Members of the Secretariat of the Central Committee:
Zeng Qinghong Liu Yunshan Zhou Yongkang He Guoqiang
Wang Gang Xu Caihou He Yong

Central Military Commission of the CPC
Chairman: Jiang Zemin
Vice Chairmen:
Hu Jintao Guo Boxiong Cao Gangchuan
Members:
Xu Caihou Liang Guanglie Liao Xilong Li Jinai

Central Commission for Discipline Inspection of the CPC
Secretary: Wu Guanzheng
Deputy Secretaries:
He Yong Xia Zanzhong Li Zhilun Zhang Shutian Liu Xirong
Zhang Huixin Liu Fengyan