Members of CPC Central Commission for Discipline Inspection      

The following is a list of the 121 members of the Central Commission for Discipline Inspection of the Communist Party of China (CPC) elected at the 16th CPC National Congress Thursday (listed in the order of the number of strokes in their surnames):

 Gan Yisheng  Ma Wen (female)  Ma Zilong(Hui)

 Ma Zhipeng  Ma Tieshan  Wang Chengming

 Wang Tongzhuo  Wang Huayuan  Wang Shouting

 Wang Zhigang  Wang Jianzhou  Wang Xianzheng

 Wang Zhenchuan  Wang Lili (f.)  Wang Weizhong

 Wang Deshun  Yin Fengqi  Bater(Mongolian)

 Bu Qiong (Tibetan)  Tian Shulan (f.)  Baima (Tibetan)

 Feng Yongsheng  Feng Jianshen  Xing Yuanmin

 Zhu Weiqun  Qiao Zonghuai  Ren Zemin

 Liu Jiang  Liu Fengfu  Liu Zhifeng

 Liu Xiaojiang  Liu Fengyan  Liu Jiayi

 Liu Xirong  An Limin (f.)  Sun Wensheng

 Sun Baoshu  Sun Zaifu  Yang Anjiang

 Li Wenhua  Li Yufu  Li Dongsheng

 Li Youwei  Li Zhilun  Li Chuanqing

 Li Yunzhi  Li Jinming  Li Jisong

 Li Xueying (f.)  Li Chongxi  Li Qinglin

 Yang Guanghong  Yang Duoliang (Hui)  Wu Guangcai

 Wu Yuliang  Wu Guanzheng  Wu Yuping(f.)

 He Yong  Shen Shuji (f.)  Shen Deyong

 Zhang Yi  Zhang Fenglou  Zhang Shutian

 Zhang Enzhao  Zhang Yuzhong  Zhang Huixin

 Chen Xi  Chen Peizhong  Chen Jiping

 Fan Xinde  Lin Wenken  Luo Shiqian

 Yue Xuanyi  Jin Yinhuan (f.)  Jin Daoming (Manchu)

 Zhou Zhanshun  Zheng Kunsheng  Zhao Rong

 Zhao Chunlan (f.)  Zhao Hongzhu  Hu Jiayan(f.)

 Zhu Guangyao  Zhu Chunlin  He Bangjing (f. Bai)

 Qin Shaode  Nie Chenggen  Jia Wenxian

 Xia Zanzhong  Xu Chengdong  Xu Jingye

 Gao Junliang  Tao Fanggui  Huang Danhua (f.)

 Huang Yuanzhi  Huang Shuxian  Huang Shuhe

 Huang Xianzhong  Cao Hongxing  Cao Kangtai

 Chang Xiaobing  Cui Huilie  Kang Rixin

 Liang Yiping (f.)  Peng Xiaofeng  Dong Lei

 Dong Wancai  Dong Yisheng  Han Changfu

 Han Zhongxin  Fu Kecheng  Jiao Huancheng

 Xie Zuoyan  Lou Jiwei  Xie Houquan

 Cai Changsong  Zhai Xiaoheng  Fan Shouzhi

 Teng Jiuming (Miao)  Xue Li (f.)  Wei Jianguo

 Wei Jiafu 


 

 

Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688