Members of the Political Bureau      

Xi Jinping Wang Gang Wang Lequan Wang Zhaoguo
Wang Qishan Hui Liangyu (Hui) Liu Qi Liu Yunshan
Liu Yandong (f.) Li Changchun Li Keqiang Li Yuanchao

Wu Bangguo

Wang Yang Zhang Gaoli Zhang Dejiang
Zhou Yongkang Hu Jintao Yu Zhengsheng He Guoqiang
Jia Qinglin Xu Caihou Guo Boxiong Wen Jiabao
Bo Xilai


 

 

Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000