Misc sports >>

 • Haosha 69 Gulou Dongdajie, Changping.
  www.hosa.cn.
  8978-4560. Open 10am-10pm

 • Golden Dancing Academy 10/F, Chongwen Cultural Center, Chongwen District
  6708-0167, 6708-3267.

 • Beijing Jugglers Yugong Yishan,2-3 Zhangzizhong Lu
  Dongsishitiao. 
  ines@trick-bike.com.
  135-0108-8728. Open Mon 8pm-late.