Bowling >>

  • Cosmic Bowling 3/F, Lido Hotel, 6 Jiangtai Lu
    Chaoyang District.
    6437 6688 ext 3801

  • Gongti 100 6 Gongti Xilu
    Chaoyang District. 
    6552 2688.