List of alternate members of 18th CPC Central Committee

0 Comment(s)Print E-mail Xinhua, November 14, 2012
Adjust font size:

The following is a list of the 171 alternate members of the 18th Central Committee of the Communist Party of China (CPC) elected at the 18th CPC National Congress on Nov. 14, 2012 (listed in the descending order of ballots and, if their ballots are the same, the number of strokes in their surnames):

Ma Jiantang            Wang Zuo'an                  Mao Wanchun

Liu Xiaokai (Miao)             Chen Zhirong (Li)               Jin Zhenji (Korean)

Zhao Xiangeng              Xian Hui (f. Hui)                Mo Jiancheng

Cui Bo          Shu Xiaoqin (f.)             Ma Shunqing (Hui)

Wang Jianjun          Zhu Mingguo (Li)          Liu Xuepu (Tujia)

Li Qiang            Yang Chongyong (Manchu)              Yu Yuanhui (Yao)

Chen Wu (Zhuang)            Chen Mingming (Buyi)           Zhu Yanfeng

Zheng Qunliang           Zhao Jin (Yi)                Zhao Lixiong (Bai)

Zhao Shucong           Duan Chunhua             Losang Gyaltsen (Tibetan)

Qian Zhimin           Gao Jin              Gao Guangbin

Liang Guoyang          Chen Yiqin (f. Bai)             Han Yong

Lan Tianli (Zhuang)         Zhan Wenlong          Pan Liangshi

Ai Husheng               Danko (Tibetan)             Ren Xuefeng

Liu Sheng         Liu Hui (f. Hui)           Li Shixiang

Li Baoshan          Li Jiayang               Yang Yue

Yang Xuejun              Zhang Jie               Zhang Daili (f.)

Zhang Jianping              Chen Chuanping            Hao Peng

Ke Zunping          Lou Qinjian              Yao Yinliang

Xia Jie (f. Hui)               Xu Songnan              Jiang Weilie

Wan Lijun           Wang Huizhong             Niu Zhizhong

Deng Kai           Ye Hongzhuan (Tujia)             Erkenjan Turahun (Uygur)

Liu Yuting            Liu Shiquan            Li Kang (f. Zhuang)

Li Changping (Tibetan)            Yang Weize               Chen Zuoning (f.)

Nurlan Abelmanjen (Kazakh)              Lin Duo            Jin Zhuanglong

Zhao Aiming (f.)              Qin Yizhi          Qin Yinhe

Gao Jianguo          Guo Jianbo              Huang Kunming

Huang Xinchu          Cao Shumin (f.)            Ge Huijun (f.)

Zeng Wei           Yu Weiguo          Wang Ning

Wang Jun          Wang Jian             Lu Xiwen (f.)

Ruan Chengfa           Li Xi           Li Qun

Li Yunfeng            Li Guoying             Wu Manqing

Shen Suli (f.)             Fan Changmi            Ouyang Jian (Bai)

Zhao Yupei          Huang Lixin (f.)            Gong Ke

Liang Liming (f.)          Dao Linyin (f. Dai)           Ma Weiming

Wang Min           Wang Wentao             Niu Hongguang

Mao Chaofeng              Gongpo Tashi (Tibetan)             Zhu Shanlu

Ren Hongbin             Tang Tao             Li Jincheng

Li Xiansheng              Li Peilin              Wu Zhenglong

Zhang Xiaoming              Zhang Xiwu              Zhang Ruimin

Zhang Ruiqing            Shang Yong                Hu Heping

Ni Yuefeng            Yin Fanglong              Cao Guangjing

Lei Chunmei (f. She)                 Wang Yongchun             Xu Linping

Sun Jinlong            Jin Donghan               He Fuchu

Xia Deren               E Jingping             Jiang Chaoliang

Ma Zhengqi           Shi Taifeng              Li Yumei (f.)

Yang Hui             Wu Changhai              Song Liping (f.)

Zhang Yesui             Chen Run'er            Jiang Jianqing

Mei Kebao           Pan Yiyang             Ding Xuexiang

Wulan (f. Mongolian)             Sun Shougang            Li Jia

Zhao Yong         Xu Lejiang           Cao Qing

Cai Zhenhua          Wan Qingliang            Yin Li

Du Jiahao          Li Chuncheng           He Lifeng

Chen Gang         Wang Rong           Ji Lin

Liu Jian           Li Bing        Zhang Xuan (f.)

Hu Xiaolian (f.)         Guo Mingyi               Wang Xiaochu

Jiang Xiaojuan (f.)            Wang Hongzhang           Hu Huaibang

Yi Xiaoguang             Qiu He               Li Xiaopeng

Print E-mail Bookmark and Share

Go to Forum >>0 Comment(s)

No comments.

Add your comments...

  • User Name Required
  • Your Comment
  • Enter the words you see:    
    Racist, abusive and off-topic comments may be removed by the moderator.
Send your storiesGet more from China.org.cnMobileRSSNewsletter