List of members of CPC Central Commission for Discipline Inspection

0 Comment(s)Print E-mail Xinhua, November 14, 2012
Adjust font size:

The following is a list of the 130 members of the Central Commission for Discipline Inspection of the Communist Party of China (CPC) elected at the 18th CPC National Congress on Wednesday (listed in the order of the number of strokes in their surnames):

Yu Chunsheng Ma Yongxia (f. Hui) Wang Wei

Wang Wei Wang Changhe Wang Dongfeng

Wang Liying (f.) Wang Zhongtian Wang Huaqing

Wang Huisheng Wang Qishan Wang Huaichen

Wang Zhongmin Wang Hemin Wang Yilin

Wang Xiaolong Wang Jiasheng Wang Binyi

Wang Sentai Wang Ruisheng Dainzhub Ongboin (Tibetan)

Yin Jinhua Shi Shenglong (Manchu)Ye Qingchun

Shen Weichen Fu Jianhua Feng Huimin (f.)

Ning Gaoning Hong Qiang (f.) Qu Qingshan

Qu Shuhui (f.) Lu Jiancheng Ren Zemin

Doje Radain (Tibetan) Liu Bin Liu Changyin

Liu Shengjie Liu Xiangsong Liu Jinguo

Liu Jianhua (f.) Liu Xiaobin Liu Cigui

Jiang Bixin An Limin (f.) Su Bo

Du Jincai Du Jinfu Li Ning

Li Gang Li Xi Li Wusi

Li Shulei Li Yufu Li Zhaoqian

Li Faquan Li Jianbo Li Shishi

Li Qiufang (f.) Li Jiaxiang Yang Lishun

Yang Zhijin Yang Mingsheng Yang Xiaodu

Xiao Yaqing Wu Gang Wu Yuliang

Wu Jieming Cen Xu Qiu Xueqiang

He Ping Yu Xinrong Xin Weiguang

Wang Min Song Mingchang Song Airong (f.)

Song Xuantao Zhang Li Zhang Jun

Zhang Yong Zhang Lijun Zhang Jinan

Zhang Changping Zhang Xiaolan (f.) Zhang Xiaogang

Chen Lun Chen Dawei Chen Wenqing

Chen Xunqiu Chen Jianmin Chen Xuguo

Chen Xinquan Miao Hua Jin Shubo

Zhou Ying (f.) Zhou Zemin Zhou Fuqi

Zheng Guoguang Zhao Hongzhu Hu Yumin (f.)

Hu Wenming Hou Kai Hou Chang'an

Hou Hehua Yu Guilin Yao Zengke

Yuan Yanpeng Geng Wenqing Geng Liaoyuan

Chai Shaoliang Xu Jingye Guo Yongping

Guo Xiangyuan Huang Xianyao Huang Jianguo (Hunan)

Huang Jianguo (PLA) Huang Jiansheng Huang Shuxian

Huang Xiaowei (f.) Huang Dianzhong Cao Peixi

Cui Shaopeng Liang Bin Dong Li

Han Henglin Xie Hangsheng Xie Guoming

Qiang Weidong Zang Xianfu Xiong Weiping

Li Xiaohong

Print E-mail Bookmark and Share

Go to Forum >>0 Comment(s)

No comments.

Add your comments...

  • User Name Required
  • Your Comment
  • Enter the words you see:    
    Racist, abusive and off-topic comments may be removed by the moderator.
Send your storiesGet more from China.org.cnMobileRSSNewsletter