Members of CPC Central Commission for Discipline Inspection

0 Comment(s)Print E-mail China.org.cn, November 15, 2012
Adjust font size:

The following is a list of the 130 members of the Central Commission for Discipline Inspection of the Communist Party of China (CPC) elected at the 18th CPC National Congress on Nov. 14, 2012 (listed in the order of the number of strokes in their surnames):

 

Yu Chunsheng

Ma Yongxia (f. Hui)  

Wang Wei 

Wang Wei

Wang Changhe  

Wang Dongfeng 

Wang Liying (f.)  

Wang Zhongtian  

Wang Huaqing 

Wang Huisheng  

Wang Qishan  

Wang Huaichen 

Wang Zhongmin  

Wang Hemin  

Wang Yilin 

Wang Xiaolong  

Wang Jiasheng  

Wang Binyi 

Wang Sentai  

Wang Ruisheng  

Dainzhub Ongboin (Tibetan) 

Yin Jinhua  

Shi Shenglong (Manchu) 

Ye Qingchun 

Shen Weichen  

Fu Jianhua  

Feng Huimin (f.) 

Ning Gaoning  

Hong Qiang (f.)  

Qu Qingshan 

Qu Shuhui (f.)  

Lu Jiancheng  

Ren Zemin 

Doje Radain (Tibetan)  

Liu Bin  

Liu Changyin 

Liu Shengjie  

Liu Xiangsong  

Liu Jinguo 

Liu Jianhua (f.)  

Liu Xiaobin  

Liu Cigui 

Jiang Bixin  

An Limin (f.)  

Su Bo 

Du Jincai  

Du Jinfu  

Li Ning 

Li Gang  

Li Xi  

Li Wusi 

Li Shulei  

Li Yufu  

Li Zhaoqian 

Li Faquan  

Li Jianbo  

Li Shishi 

Li Qiufang (f.)  

Li Jiaxiang  

Yang Lishun 

Yang Zhijin  

Yang Mingsheng  

Yang Xiaodu 

Xiao Yaqing  

Wu Gang  

Wu Yuliang 

Wu Jieming  

Cen Xu  

Qiu Xueqiang 

He Ping  

Yu Xinrong  

Xin Weiguang 

Wang Min  

Song Mingchang  

Song Airong (f.) 

Song Xuantao  

Zhang Li  

Zhang Jun 

Zhang Yong  

Zhang Lijun  

Zhang Jinan 

Zhang Changping  

Zhang Xiaolan (f.)  

Zhang Xiaogang 

Chen Lun  

Chen Dawei  

Chen Wenqing 

Chen Xunqiu 

Chen Jianmin

Chen Xuguo 

Chen Xinquan  

Miao Hua  

Jin Shubo 

Zhou Ying (f.)  

Zhou Zemin  

Zhou Fuqi 

Zheng Guoguang  

Zhao Hongzhu  

Hu Yumin (f.) 

Hu Wenming  

Hou Kai  

Hou Chang'an 

Hou Hehua  

Yu Guilin  

Yao Zengke 

Yuan Yanpeng  

Geng Wenqing  

Geng Liaoyuan 

Chai Shaoliang  

Xu Jingye  

Guo Yongping 

Guo Xiangyuan  

Huang Xianyao  

Huang Jianguo (Hunan) 

Huang Jianguo (PLA)  

Huang Jiansheng  

Huang Shuxian 

Huang Xiaowei (f.)  

Huang Dianzhong  

Cao Peixi 

Cui Shaopeng  

Liang Bin  

Dong Li 

Han Henglin  

Xie Hangsheng  

Xie Guoming 

Qiang Weidong  

Zang Xianfu  

Xiong Weiping 

Li Xiaohong 

 

 

 

(Source: Xinhua News Agency, Nov. 14, 2012)

 

Print E-mail Bookmark and Share

Go to Forum >>0 Comment(s)

No comments.

Add your comments...

  • User Name Required
  • Your Comment
  • Enter the words you see:    
    Racist, abusive and off-topic comments may be removed by the moderator.
Send your storiesGet more from China.org.cnMobileRSSNewsletter