--- SEARCH ---
WEATHER
CHINA
INTERNATIONAL
BUSINESS
CULTURE
GOVERNMENT
SCI-TECH
ENVIRONMENT
SPORTS
LIFE
PEOPLE
TRAVEL
WEEKLY REVIEW
Learning Chinese
Learn to Cook Chinese Dishes
Exchange Rates
Hotel Service
China Calendar


Hot Links
China Development Gateway
Chinese Embassies


Fujian SBS Xunxing

Fujian set up its basketball club in 1999. After four years of effort, Fujian SBS Xunxing advanced to the CBA in 2003.

Fujian Xunxing Roster

NUM PLAYER HT (m) WT (kg) DOB POS
4 Zheng Xiaosheng 1.85 80 1979.06 G
5 Liu Tie 1.93 96 1971.08 F
6 Li Meng 206 115 1982.03 C
7 Guo Mingzhen 2.00 95 1981.01 F
8 Lin Chenyao 1.95  96 1982.08 F
9 Zhang Zhan 2.02 95 1985.10. F
10 Yu Jianing 1.93 82 1985.02 F
11 Zhu Shilong 1.91 80 1976.12 F
12 Yan Guoxiang 2.02 100 1978.10 F
13 Gong Songlin 1.95 90 1981.7 F
14 Wang Xiaodong 1.90 80 1985.01 G
15 Zhu Feng 1.85 85 1976.01 G
16 Zhu Qixin 1.95 85 1985.09 F
17 Xu Nan 2.02 100 1982.02 F
18 Liu Hao 2.04 110 1981.05 C
19 Sun Ming 1.98 90 1977.07 F
20 Hendrick Brian 2.06 1970 F

Head Coach: Xiao Guangbi

(China.org.cn January 26, 2005)

Print This Page | Email This Page
About Us SiteMap Feedback
Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688