Idioms


Lesson 30 Full text >>
xiāng jìng rú bīn
相敬如宾
Lesson 29 Full text >>
tú qióng bĭ xiàn
图穷匕现

Lesson 28 Full text >>
jīng wèi tián hăi
精卫填海
Lesson 27 Full text >>
xiào lĭ cáng dāo
笑里藏刀

Lesson 26 Full text >>
yī yán wéi zhòng
一言为重
Lesson 25 Full text >>
shì wài táo yuán
世外桃源

Lesson 24 Full text >>
àn tú suǒ jì
按图索骥
Lesson 23 Full text >>
huà bǐng chōng jī
画饼充饥

Lesson 22 Full text >>
kè zhōu qiú jiàn
刻舟求剑
Lesson 20 Full text >>
wàng méi zhǐ kě
望梅止渴

Lesson 19 Full text >>
yī xiāng qíng yuàn
一厢情愿
Lesson 18 Full text >>
jīng gōng zhī niăo
惊弓之鸟

Lesson 17 Full text >>
hài qún zhī mă
害群之马
Lesson 16 Full text >>
qǐ sǐ huí shēng
起死回生

Lesson 15 Full text >>
sài wēng shī mă
塞翁失马
Lesson 14 Full text >>
duì niú tán qín
对牛弹琴

Lesson 13 Full text >>
dōng shī xiào pín
东施效颦
Lesson 12 Full text >>
bá miáo zhù zhăng
拔苗助长

Lesson 11 Full text >>
huà lóng diăn jīng
画龙点睛
Lesson 10 Full text >>
yī gŭ zuò qì
一鼓作气

1  2  3  


Copyright © China.org.cn. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000 京ICP证 040089号