Idioms


Lesson 9 Full text >>
hú jiǎ hǔ wēi
狐假虎威
Lesson 8 Full text >>
hán dān xué bù
邯郸学步

Lesson 7 Full text >>
zhāo sān mù sì
朝三暮四
Lesson 6 Full text >>
yăn ěr dào líng
掩耳盗铃

Lesson 5 Full text >>
qián lǘ jì qióng
黔驴技穷
Lesson 4 Full text >>
làn yú chōng shù
滥竽充数

Lesson 3 Full text >>
huà shé tiān zú
画蛇添足
Lesson 2 Full text >>
yè gōng hào lóng
叶公好龙

Lesson 1 Full text >>
shŏu zhū dài tù
守株待兔
Lesson 21 Full text >>
dǎ cǎo jīng shé
打草惊蛇

1  2  3  


Copyright © China.org.cn. All Rights Reserved
E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000 京ICP证 040089号