Home / 2008 Beijing Olympic Games / News Tools: Save | Print | E-mail | Most Read | Comment
Name list of Chinese delegation for Olympic Games
Adjust font size:

Modern Pentathlon

Team leader: Cai Jiadong

Deputy team leader: Xu Haifeng

Coaches: Fan Bing, Wang Ke, Zhang Bin, Zong Xiangqing, Shen Kejian, Wang Zhongnian, He Jialin,

Assistant manager: Zhang Bin

Doctor: Zhao Chunsheng

Male athletes: Qian Zhenhua, Cao Zhongwangrong

Female athletes: Xiu Xiu, Chen Qian

Triathlon

Team leader: Xu Haifeng

Coach: Huang Guangquan

Assistant manager: Chen Xiaoran

Male athlete: Wang Daqing

Female athletes: Xing Lin, Zhang Yi

Equestrian

Team leader: Cai Jiadong

Deputy team leader: Wang Wei

Assistant manager: Cheng Qing

Male athletes: Hua Tian, Zhang Bin, Li Zhenqiang, Huang Zuping, Zhao Zhiwen

Female athlete: Liu Lina

Sailing

Team leader: Wei Di

Deputy team leader: Yao Xinpei

Coaches: Jiang Chen, Lin Xiong, Tang Qingcai, Liu Xiaoma, Ji Yusheng, Wang Yong, Wang Ying

Assistant manager: Xu Feng

Doctor: Su Hong

Male athletes: Wang Aichen, Wang Weidong, Deng Daokun, Shen Sheng, Zhang Peng, Li Fei, Hu Xianqiang, Li Hongquan, Wang He, ChenXiuke, Luo Youjia

Female athletes: Yin Jian, Xu Lijia, Wen Yimei, Yu Chunyan, Song Xiaoqun, Li Xiaoni, Yu Yanli

Rowing

Team leader: Wei Di

Team leader: Cao Jingwei

Male athletes: Su Hui, Chen Zheng, Zhang Liang, Sun Jie, Zhang Guolin, Tian Jun, Zhang Lin, Wu Chongkui, Huang Zhongming, Zhang Dechang, Wang Xiangdang, Zhang Yongqiang, Zheng Chuanqi, Zhou Yi'nan, Zhang Shunyin, He Yi, Qu Xiaoming, Liu Zhen, Dong Tianfeng,Wang Jingfeng, Song Kai, Zhang Xingbo, Zhao Linquan, Guo Kang, Wu Lin

Female athletes: Xu Dongxiang, Chen Haixia, Yu Hua, Li Qin, TianLiang, Jin Ziwei, Xi Aihua, Tang Bin, Feng Guixin, Zhang Yangyang, Gao Yulan, Wu You, Zhang Xiuyun

     1   2   3   4   5   6   7    


Tools: Save | Print | E-mail | Most Read
Comment
Pet Name
Anonymous
China Archives
Related >>
- Over 3,000 Olympic commodities available in Athletes' Village
- Olympic torch relay in Luoyang winds up
- Olympic posters available
- 1st Olympic delegation arrives at Beijing

Product Directory
China Search
Country Search
Hot Buys