Home / 2008 Beijing Olympic Games / News Tools: Save | Print | E-mail | Most Read | Comment
Name list of Chinese delegation for Olympic Games
Adjust font size:

AthleticsAthletics athlete Liu Xiang

Team leader: Luo Chaoyi

Deputy team leaders: Wang Dawei, Feng Shuyong

Coaches: Hu Xinmin, Lin Zhiqiang, Yu Weili, Zhang Jinglong, Li Qing, Zhao Yong, Li Guoxiong, Zhang Guowei, Sun Haiping, Lu Quanbin,Sha Yingzheng, Song Shaoli, Xiong Jie, Li Jian, Tan Honghai, Liang Songli, Su Jinghai, Zhang Fuxin, Zhang Qinghua (f.), He Youdi, CongYuzhen (f.), He Zengsheng, Li Zheng, Ye Kuigang, Li Meisu (f.), Yang Wenke, Zhu Huagang, Li Shanzeng, Shi Meichuang

Assistant managers: Wang Xiaoying (f.), Fu Weibo

Doctors: Jiang Shan, Li Xukun, Huang Changtai

Male athletes: Zhang Peimeng, Wen Yongyi, Lu Bin, Liang Jiahong,Xing Yan'an, Hu Kai, Liu Xiaosheng, Li Xiangyu, Ren Longyun, Deng Haiyang, Li Zhuhong, Han Yucheng, Zhu Yafei, Wang Hao, Dong Jimin, Yu Zhaohong, Li Jianbo, Zhao Chengliang, Si Tianfeng, Liu Xiang, Shi Dongpeng, Ji Wei, Meng Yan, Huang Haiqiang, Liu Feiliang, Li Runrun, Zhou Can, Zhong Minwei, Gu Junjie, Li Yansi, Chen Qi, Qi Haifeng

Female athletes: Jiang Lan, Chen Yu, Wang Jing, Qin Wangping, Tao Yujia, Han Ling, Chen Jingwen, Wang Jinping, Xue Fei, Zhang Yingying, He Pan, Bai Xue, Dong Xiaoqin, Zhou Chunxiu, Zhu Xiaolin,Chen Rong, Zhang Shujing, Liu Hong, Jiang Qiuyan, Yang Mingxia, ShiNa, Li Zhenzhu, Zhu Yanmei, Jin Yuan, Zheng Xingjuan, Gao Shuying, Li Ling, Gong Lijiao, Li Ling, Li Meiju, Sun Taifeng, Song Aimin, Ma Xuejun, Li Yanfeng, Zhang Wenxiu, Wang Zheng, Chang Chunfeng, Song Dan, Zhang Li, Liu Haili, Tang Xiaoyin, Liu Qing, Zhou Yang, Xie Limei, Zhao Yanni

Swimming

Team leader: Shang Xiutang

Deputy team leader: Jiang Binbo

Coaches: Zhang Yadong, Yao Zheng Jie, Ye Jin (f.), Han Bingyan, Chen Yinghong (f.), Liu Haitao, Shi Xiaoming (f.), Zhu Zhigen, Pan Jiazhang, Yao Ying (f.), Xu Guoyi, Chen Qin, Chang Yichun, Wei Yaping, Feng Zhen (f.), Lu Sen

Assistant manager: Lu Yifan

Doctors: Guo Qinghua (f.), Ba Zhen

Male athletes: Cai Li, Chen Zuo, Zhang Enjian, Zhang Lin, Sun Yang, Sun Xiaolei, Deng Jian, Xue Ruipeng, Lai Zhongjian, Shi Feng,Chen Yin, Wu Peng, Qu Jingyu, Huang Shaohua, Lu Zhiwu, Shi Haoran, Xin Tong

Female athletes: Zhu Yingwen, Xu Yanwei, Pang Jiaying, Zhu Qianwei, Tan Miao, Li Mo, Li Xuanxu, You Meihong, Zhao Jing, Chen Yanyan, Qi Hui, Sun Ye, Luo Nan, Chen Huijia, Zhou Yafei, Liu Zige,Jiao Liuyang, Li Jiaxing, Wang Randi, Rang Yi, Wang Dan, Yang Yu, Liu Jing, Ha Sinan, Tang Jingzhi, Gao Chang, Hong Wenwen, Xutian Longzi, Wang Qun, Li Zhesi, Fang Yanqiao(More)

DivingDiving athletes Guo Jingjing /Wu Minxia

Team leader: Li Hua

Deputy team leader: Zhou Jihong (f.)

Coaches: Zhong Shaozhen (f.), Liu Henglin, Hu Enyong, Ren Shaofen (f.), Li Qing (f.), Zhao Wenjin, Hu Wei

Assistant manager: Gao Yan (f.),

Doctors: He Guorong, Liu Haiying (f.),

Male athletes: He Chong, Qin Kai, Wang Feng, Lin Yue, Huo Liang,Zhou Luxin

Female athletes: Guo Jingjing, Wu Minxia, Chen Ruolin, Wang Xin

Synchronized swimming

Coaches: Inomura Masayo, Wang Jie (f.), Zheng Jia (f.), Asaoka Yoshinobu

Assistant manager: Bai Muwei (f.)

Doctor: Ren Suchun (f.)

Female athletes: Zhang Xiaohuan, Gu Beibei, Wang Na, Jiang Wenwen, Jiang Tingting, Sun Qiuting, Liu Ou, Luo Qian, Huang Xuechen

     1   2   3   4   5   6   7   8   9    


Tools: Save | Print | E-mail | Most Read
Comment
Pet Name
Anonymous
China Archives
Related >>
- Over 3,000 Olympic commodities available in Athletes' Village
- Olympic torch relay in Luoyang winds up
- Olympic posters available
- 1st Olympic delegation arrives at Beijing

Product Directory
China Search
Country Search
Hot Buys