Home / 2008 Beijing Olympic Games / News Tools: Save | Print | E-mail | Most Read | Comment
Name list of Chinese delegation for Olympic Games
Adjust font size:

Handball

Team leader: Meng Wei

Coaches: Jiang Zaiyuan, Wang Xindong, Wang Xia, Yan Weiming, CaoJiuli, Du Jiangtao

Assistant managers: Wang Jianguo, Jin Zhenyu

Doctor: Song Yang

Male athletes: Yan Liang, Hao Kexin, Wang Xiaolong, Zhou Xiaojian, Cui Laing, Li Hexin, Miao Qing, Tian Jianxia, Ye Qiang, Wang Long, Zhang Xing, Zhang Ji, Zhu Jie, Zhu Wenxin, Cui Lei

Female athletes: Wu Ya'nan, Li Weiwei, Zhang Geng, Wang Shasha, Wu Wenjuan, Liu Xiaomei, Li Bing, Wang Min, Huang Dongjie, Liu Yun,Sun Laimiao, Liu Guini, Huang Hong, Yan Meizhu, Wei Qiuxiang

Field hockey

Team leader: Lei Jun

Deputy team leader: Du Zhaocai, Hai Xian (f.)

Male athletes (18): Jiang Xishang, Meng Lizhi, Li Wei, Yu Yang, Liu Xiantang, Lu Fenghui, Song Yi, Luo Fangming, Hu Huiren, Hu Liang, Meng Jun, Tao Zhinan, De Yunze, Sun Tianjun, Ao Changrong, Meng Xuguang, Su Rifeng, Na Yubo

Female athletes (18): Chen Zhaoxia, Ma Yibo, Cheng Hui, Huang Junxia, Fu Baorong, Li Shuang, Tang Chunling, Zhou Wanfeng, Gao Lihua, Zhang Yimeng, Sun Zhen, Li Hongxia, Ren Ye, Chen Qiuqi, ZhaoYudiao, Song Qingling, Li Aili, Pan Fengzhen

     2   3   4   5   6   7   8   9    


Tools: Save | Print | E-mail | Most Read
Comment
Pet Name
Anonymous
China Archives
Related >>
- Over 3,000 Olympic commodities available in Athletes' Village
- Olympic torch relay in Luoyang winds up
- Olympic posters available
- 1st Olympic delegation arrives at Beijing

Product Directory
China Search
Country Search
Hot Buys