Home  > NPC & CPPCC Sessions 2010  > People

Xu Mingzheng
Shao Fengjing
Shi Yongxin
Zhu Xueqin
Liu Yonghao: a billionaire from the countryside
Rita Fan Hsu Lai-tai
Song Zuying
Shen Jilan
Zhang Jinqiu
Guo Fenglian

Yang Lan
Zong Qinghou
Zhang Yin
Sun Zhengcai
Wang Zhizhen
Bu Shuhe
Deng Yaping
Li Xiaolin
Zhang Yimou