Anhui Beijing Chongqing Fujian Gansu Guangdong Guangxi Guizhou Hainan Hebei
Heilongjiang Henan Hong Kong Hubei Hunan Inner Mongolia Jiangsu Jiangxi Jilin Liaoning
Macao Ningxia Qinghai Shaanxi Shandong Shanghai Shanxi Sichuan Taiwan Tianjin
Tibet Xinjiang Yunnan Zhejiang

Mayor: Wang Hongju

Government office address: Renmin Road, Yuzhong District, Chongqing

Tel: 023 - 6385444

Website: http://www.cq.gov.cn


Geographical location:

On the upper reaches of the Yangtze River in southwest of China, bordering provinces of Hubei, Hunan, Guizhou, Sichuan and Shaanxi. The total area is 82,400 square km.

Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688