Anhui Beijing Chongqing Fujian Gansu Guangdong Guangxi Guizhou Hainan Hebei
Heilongjiang Henan Hong Kong Hubei Hunan Inner Mongolia Jiangsu Jiangxi Jilin Liaoning
Macao Ningxia Qinghai Shaanxi Shandong Shanghai Shanxi Sichuan Taiwan Tianjin
Tibet Xinjiang Yunnan Zhejiang

Governor: Lu Hao

Capital: Lanzhou

Government office address: 1 Central Square, Lanzhou

Telephone: 0931-8465941

Website: www.gansu.gov.cn


Geographical location

Lying in China's western inland area, on the upper reaches of the Yellow River, Gansu Province borders Shaanxi Province in the east, the Ningxia Hui Autonomous Region in the northeast, Qinghai Province and the Xinjiang Uygur Autonomous Region in the west, and the Inner Mongolia Autonomous Region and the People's Republic of Mongolia in the north.

Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688