Anhui Beijing Chongqing Fujian Gansu Guangdong Guangxi Guizhou Hainan Hebei
Heilongjiang Henan Hong Kong Hubei Hunan Inner Mongolia Jiangsu Jiangxi Jilin Liaoning
Macao Ningxia Qinghai Shaanxi Shandong Shanghai Shanxi Sichuan Taiwan Tianjin
Tibet Xinjiang Yunnan Zhejiang

Acting Governor: Yu Youjun
Capital: Taiyuan City
Provincial government address: 101 Shifu Dongjie, Taiyuan City, Shanxi Province
Postcode: 030072
Tel: 0351-3044451 3046061
Government website: www.shanxi.gov.cn


Geographical Location

Shanxi Province is situated in the middle of the Yellow River valley, lying between latitude 34034'-40044' north and longitude 110015'-114032' east. Its location west of the Taihang Mountains gives the province its name, Shanxi, meaning "west of the mountain."

Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688