Anhui Beijing Chongqing Fujian Gansu Guangdong Guangxi Guizhou Hainan Hebei
Heilongjiang Henan Hong Kong Hubei Hunan Inner Mongolia Jiangsu Jiangxi Jilin Liaoning
Macao Ningxia Qinghai Shaanxi Shandong Shanghai Shanxi Sichuan Taiwan Tianjin
Tibet Xinjiang Yunnan Zhejiang

Governor: Huang Zhiquan

Capital: Nanchang

Address of provincial government: 69 West Beijing Road, Nanchang City

Tel: (791)6224166, 6224110

Website: http//www.jiangxi.gov.cn


Geographical location:

Jiangxi, also called "Gan" for short, is one of China's inland provinces. It is located in the southeastern part of the country, on the southern bank of the Yangtse River, between 24'29-30'04' north latitude and 113'34-118'28' east longitude. It borders Zhejiang and Fujian provinces in the east, Guangdong Province in the south, Hunan Province in the west and Hubei and Anhui provinces in the north, covering a total area of 166,900 square kilometers.

Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688