Anhui Beijing Chongqing Fujian Gansu Guangdong Guangxi Guizhou Hainan Hebei
Heilongjiang Henan Hong Kong Hubei Hunan Inner Mongolia Jiangsu Jiangxi Jilin Liaoning
Macao Ningxia Qinghai Shaanxi Shandong Shanghai Shanxi Sichuan Taiwan Tianjin
Tibet Xinjiang Yunnan Zhejiang

Governor: Zhang Zhongwei

Capital: Chengdu

Address: 30 Dyuan Street, Chengdu

Website: http//www.sc.gov.cn


Geographical location: Sichuan, in China's western hinterland, covers most of the Sichuan Basin. Surrounded by mountains, it has a mild climate. Sichuan covers a vast area of 485,000 square km, accounting for 5.1% of China's total area.

Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688