Anhui Beijing Chongqing Fujian Gansu Guangdong Guangxi Guizhou Hainan Hebei
Heilongjiang Henan Hong Kong Hubei Hunan Inner Mongolia Jiangsu Jiangxi Jilin Liaoning
Macao Ningxia Qinghai Shaanxi Shandong Shanghai Shanxi Sichuan Taiwan Tianjin
Tibet Xinjiang Yunnan Zhejiang

Governor: Li Chengyu

Capital: Zhengzhou

Government office address: 10 Wei'er Road, Zhengzhou

Postcode: 450003

Telephone: (371) 5908241

Website: www.henanews.org.cn


Geographical Location:

Henan Province is located in eastern central China, on the plain between the Yellow and Huaihe rivers. As most part of the province lies to the south of the Yellow River, which runs for over 700 km through its territory, it was given the name Henan (River South). Because Henan was called Yuzhou and considered as the center of China more than 2,000 years ago, the province is called Yu for short, and also referred to as Zhongzhou (Central Prefecture) and Zhongyuan (Central Plain). Neighboring Hebei, Shanxi, Shaanxi, Hubei, Anhui and Shandong provinces, Henan covers an area of 167,000 sq km.

Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688