Anhui Beijing Chongqing Fujian Gansu Guangdong Guangxi Guizhou Hainan Hebei
Heilongjiang Henan Hong Kong Hubei Hunan Inner Mongolia Jiangsu Jiangxi Jilin Liaoning
Macao Ningxia Qinghai Shaanxi Shandong Shanghai Shanxi Sichuan Taiwan Tianjin
Tibet Xinjiang Yunnan Zhejiang

Governor: Xu Rongkai

Capital: Kunming

Government office address: Wuhuashan, Kunming

Telephone: 0871-3621773

Website: http://www.yn.gov.cn/


Geographical location

Yunnan is the most southwestern province in China, with the Tropic of Cancer running through its southern part. The province has an area of 394,000 square km, 4.1 percent of the nation's total. The province borders Guangxi Zhuang Autonomous Region and Guizhou Province in the east, Sichuan Province in the north, and Tibet Autonomous Region in the northwest. It shares a border of 4,060 km with Myanmar in the west, Laos in the south, and Vietnam in the southeast.

Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-68326688